wxhook

微信


视频号获取下一页内容

<p>[TOC]</p> <h5>简要描述</h5> <ul> <li>方法_获取视频号下一页数据</li> </ul> <h5>请求URL</h5> <ul> <li><code>http://localhost:30001/GetFinderNextPage</code></li> </ul> <h5>请求方式</h5> <ul> <li>POST </li> </ul> <h5>发送参数说明</h5> <table> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">参数名</th> <th style="text-align: left;">必选</th> <th style="text-align: left;">类型</th> <th>说明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">ret_ori_json</td> <td style="text-align: left;">否</td> <td style="text-align: left;">string</td> <td>1=返回原始json,如果调用后 没有收到返回数据,就传递一下这个参数,如果不传递这个参数将由接口解析并返回</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">objectId</td> <td style="text-align: left;">是</td> <td style="text-align: left;">string</td> <td>oid</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">objectNonceId</td> <td style="text-align: left;">是</td> <td style="text-align: left;">string</td> <td>nid</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">session_buffer</td> <td style="text-align: left;">是</td> <td style="text-align: left;">string</td> <td>session_buffer</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">last_buffer</td> <td style="text-align: left;">是</td> <td style="text-align: left;">string</td> <td>last_buffer</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">username</td> <td style="text-align: left;">是</td> <td style="text-align: left;">string</td> <td>username</td> </tr> </tbody> </table> <h5>发送参数示例</h5> <pre><code>{ &amp;quot;ret_ori_json&amp;quot;:&amp;quot;1&amp;quot;,     &amp;quot;objectId&amp;quot;:&amp;quot;13899994646647998744&amp;quot;,     &amp;quot;objectNonceId&amp;quot;:&amp;quot;3874128251802771810_4_20_13_1&amp;quot;,     &amp;quot;session_buffer&amp;quot;: &amp;quot;eyJzZXNzaW9uX2lkIjoic2lkXzExNDM3NzY4MDVfMTY1OTA5ODQwOTY0MzIzMV84NzM5ODg3MTYiLCJjdXJfbGlrZV9jb3VudCI6MTAzODkyLCJjdXJfY29tbWVudF9jb3VudCI6NDYxOCwicmVjYWxsX3R5cGVzIjpbXSwiZGVsaXZlcnlfc2NlbmUiOjYsImRlbGl2ZXJ5X3RpbWUiOjE2NTkwOTg0MDksInNldF9jb25kaXRpb25fZmxhZyI6MjksInJlY2FsbF9pbmRleCI6W10sInJlcXVlc3RfaWQiOjUwMTYzNDU2MzUzNTE2MzQsInJlY2FsbF9pbmZvIjpbXSwic2VjcmV0ZV9kYXRhIjoiQmdBQUtuSGxCU0UrT1dpWitPVnpGK0hzcEJTYlprZ0ZSZVAxUzdaMm5IbVRxK1dxajJnM3l3TFo5N0E3NGJGVk9YUmdcL09vRE1uYlVXN0lVWnp5aXdWSCtxbFFEYkxnVzg2TT0iLCJkZXZpY2VfdHlwZV9pZCI6MjksInZpZGVvX2lkIjoxMzg5OTk5NDY0MzY3Njk4OTU4OSwicHVsbF90eXBlIjo0LCJjbGllbnRfcmVwb3J0X2J1ZmYiOiJ7XCJlbnRyYW5jZUlkXCI6XCIxMDAyXCJ9IiwiY29tbWVudF9zY2VuZSI6MTQxLCJvYmplY3RfaWQiOjEzODk5OTk0NjQ2NjQ3OTk4NzQ0LCJmaW5kZXJfdWluIjoxMzEwNDgwNjI2NTYwMzk4NSwicnFzdG0iOjE2NTkwOTg0MDg5MTMsInJzc3RtIjoxNjU5MDk4NDA5NjQzLCJlbnRyYW5jZV9zY2VuZSI6MzMsImNhcmRfdHlwZSI6OSwiZXhwdF9mbGFnIjoxLCJjdHhfaWQiOiIzMy05LTE0MS1XZWFiYjllZmRhNjc5NzNkOTE2NTkwOTgzOTEyMzkifQ==&amp;quot;,     &amp;quot;last_buffer&amp;quot;: &amp;quot;eyJsYXN0X2NvbW1lbnRfaWQiOjEzOTE2ODk0ODIzNTA2Mzg1MjE5LCJsYXN0X2Rpc3BsYXlfaWQiOjkyMjMzNzE4NDU3Mjg3MzExMzYsImxhc3Rfb3JkZXJfaWQiOjAsImZldGNoX3RvcHBpbmdfZmxhZyI6MCwidXBfbGFzdF9jb21tZW50X2lkIjowLCJ1cF9sYXN0X2Rpc3BsYXlfaWQiOjAsInVwX2xhc3Rfb3JkZXJfaWQiOjAsInVwX2ZldGNoX3RvcHBpbmdfZmxhZyI6LTEsImZldGNoZWRfY29tbWVudF9pZHMiOltdLCJsYXN0X3RoaXJkX2NvbW1lbnRfaWQiOjAsInVwX2xhc3RfdGhpcmRfY29tbWVudF9pZCI6MCwicmVjb21tZW5kX2NvbW1lbnRfaWRzIjpbXSwibGFzdF9zaW5rX2NvbW1lbnRfZmxhZyI6MH0=&amp;quot;,     &amp;quot;username&amp;quot;: &amp;quot;v2_060000231003b20faec8c4e18f1cc5d5cd0de431b077d8a6dc66acd14e7cda96ca883da13f55@finder&amp;quot;     }</code></pre> <h5>返回示例</h5> <pre><code>{     &amp;quot;last_buffer&amp;quot;: &amp;quot;eyJsYXN0X2NvbW1lbnRfaWQiOjEzOTE2NzE5NjM2OTk5MTgyNjg1LCJsYXN0X2Rpc3BsYXlfaWQiOjkyMjMzNzE4MDI3NzkwNTgxNzYsImxhc3Rfb3JkZXJfaWQiOjAsImZldGNoX3RvcHBpbmdfZmxhZyI6MCwidXBfbGFzdF9jb21tZW50X2lkIjowLCJ1cF9sYXN0X2Rpc3BsYXlfaWQiOjAsInVwX2xhc3Rfb3JkZXJfaWQiOjAsInVwX2ZldGNoX3RvcHBpbmdfZmxhZyI6LTEsImZldGNoZWRfY29tbWVudF9pZHMiOltdLCJsYXN0X3RoaXJkX2NvbW1lbnRfaWQiOjAsInVwX2xhc3RfdGhpcmRfY29tbWVudF9pZCI6MCwicmVjb21tZW5kX2NvbW1lbnRfaWRzIjpbXSwibGFzdF9zaW5rX2NvbW1lbnRfZmxhZyI6MH0=&amp;quot;,     &amp;quot;comment_info&amp;quot;: [         {             &amp;quot;username&amp;quot;: &amp;quot;v2_060000231003b20faec8cae28f18c3d2c701ef35b077bb6d7c5aea557be19257ceb963968129@finder&amp;quot;,             &amp;quot;nickname&amp;quot;: &amp;quot;长乐6085&amp;quot;,             &amp;quot;content&amp;quot;: &amp;quot;合理?&amp;quot;,             &amp;quot;comment_id&amp;quot;: &amp;quot;13916892358090295574&amp;quot;,             &amp;quot;head_url&amp;quot;: &amp;quot;http://wx.qlogo.cn/finderhead/ver_1/s1d2DnoTmv00mjlWibC69bZok1vpWbXoW2bzqSuBo2BXKmCq2NH3Gqde1mpmF2qbOV0KaOqCiagqnKR2Qjl2ic5Uw/132&amp;quot;,             &amp;quot;createtime&amp;quot;: &amp;quot;2022-07-28 23:40:50&amp;quot;,             &amp;quot;like_count&amp;quot;: &amp;quot;0&amp;quot;,             &amp;quot;comment_count&amp;quot;: &amp;quot;0&amp;quot;         },         {             &amp;quot;username&amp;quot;: &amp;quot;v2_060000231003b20faec8c7eb801fc6d6c802e432b0773ef8463634f6fc13b0f2519a5b2772f7@finder&amp;quot;,             &amp;quot;nickname&amp;quot;: &amp;quot;人是观念的奴隶&amp;quot;,             &amp;quot;content&amp;quot;: &amp;quot;企业所得税咋都得交,逃不掉的。&amp;quot;,             &amp;quot;comment_id&amp;quot;: &amp;quot;13916885069612587350&amp;quot;,             &amp;quot;head_url&amp;quot;: &amp;quot;http://wx.qlogo.cn/finderhead/ver_1/6lmHgqoynk5EVkgKhoSYTEGMQNibw7ScxGO5XxiaJ3gJUGhymrLmIY0uM2qhwZkT2aUiaszk8KY0zEdkibgqB3cQDvhBPp2YQVBxgWUtAQ62DQM/132&amp;quot;,             &amp;quot;createtime&amp;quot;: &amp;quot;2022-07-28 23:26:21&amp;quot;,             &amp;quot;like_count&amp;quot;: &amp;quot;0&amp;quot;,             &amp;quot;comment_count&amp;quot;: &amp;quot;0&amp;quot;         },         {             &amp;quot;username&amp;quot;: &amp;quot;v2_060000231003b20faec8c4e5811ec3d6ca07e535b0775691ba6ea2bc743a186e60c8a35e96f4@finder&amp;quot;,             &amp;quot;nickname&amp;quot;: &amp;quot;清平阿锋虫草参茸行&amp;quot;,             &amp;quot;content&amp;quot;: &amp;quot;教老板偷税&amp;quot;,             &amp;quot;comment_id&amp;quot;: &amp;quot;13916876874630175027&amp;quot;,             &amp;quot;head_url&amp;quot;: &amp;quot;http://wx.qlogo.cn/finderhead/ver_1/u1D1EB2m6mKjCicLZaictbcGqqr8YDCSLjNQRCyCgH9icglQFQ0fhGRiblvRT6dAjl2CBLwIsWLlfteUWrkCViaZH052XCvUVBAWNX88j863siaMg/132&amp;quot;,             &amp;quot;createtime&amp;quot;: &amp;quot;2022-07-28 23:10:04&amp;quot;,             &amp;quot;like_count&amp;quot;: &amp;quot;0&amp;quot;,             &amp;quot;comment_count&amp;quot;: &amp;quot;0&amp;quot;         },         {             &amp;quot;username&amp;quot;: &amp;quot;v5_020b0a16610401000000000050da05de315fc8000000b1afa7d8728e3dd43ef4317a780e33c23b7787285660874e51d150fc8c77d938f9bea84214cb8bc93b1d0ef964dac393839e36401823ba2c812f9b7fb57b43f89b74e05bab5ee495a58a6d0df4@stranger&amp;quot;,             &amp;quot;nickname&amp;quot;: &amp;quot;我们的天空&amp;quot;,             &amp;quot;content&amp;quot;: &amp;quot;已投诉&amp;quot;,             &amp;quot;comment_id&amp;quot;: &amp;quot;13916870470917163155&amp;quot;,             &amp;quot;head_url&amp;quot;: &amp;quot;https://wx.qlogo.cn/mmhead/ver_1/kTTzlFPQkNJmkYVTqOMX7BkqdbTApNyuYX6qiboGR9Nf9ckhqyKJkTKWicjWbL8HgwibdjmU9s3o4cP1IFNlZKSmA/132&amp;quot;,             &amp;quot;createtime&amp;quot;: &amp;quot;2022-07-28 22:57:21&amp;quot;,             &amp;quot;like_count&amp;quot;: &amp;quot;0&amp;quot;,             &amp;quot;comment_count&amp;quot;: &amp;quot;0&amp;quot;         },         {             &amp;quot;username&amp;quot;: &amp;quot;v2_060000231003b20faec8c5ea8118cbd4cd07ec31b0772d42f430409b1a104bdeb6d20acad53d@finder&amp;quot;,             &amp;quot;nickname&amp;quot;: &amp;quot;Sven8504&amp;quot;,             &amp;quot;content&amp;quot;: &amp;quot;每个月29000工资就要交20%个人所得税,年底年终奖还要加45%的税。&amp;quot;,             &amp;quot;comment_id&amp;quot;: &amp;quot;13916858231905191992&amp;quot;,             &amp;quot;head_url&amp;quot;: &amp;quot;http://wx.qlogo.cn/finderhead/ver_1/8libW1CTSVMEVibMw0Nm5YZq24N17zibicXSAiar7wRZYS3mic5E2WokCwVjwF8xvw1icColn4QOiapibgUHCjgVI6s0kiaxLl8pYyU2DFOwicmSTUmd34/132&amp;quot;,             &amp;quot;createtime&amp;quot;: &amp;quot;2022-07-28 22:33:02&amp;quot;,             &amp;quot;like_count&amp;quot;: &amp;quot;0&amp;quot;,             &amp;quot;comment_count&amp;quot;: &amp;quot;0&amp;quot;         },         {             &amp;quot;username&amp;quot;: &amp;quot;v2_060000231003b20faec8c5eb8e18c4d5c80ce932b0771aadc04faaacb178d86ce191b1f70d4f@finder&amp;quot;,             &amp;quot;nickname&amp;quot;: &amp;quot;鸟鸟崽&amp;quot;,             &amp;quot;content&amp;quot;: &amp;quot;有的地方交公积金[Doge]&amp;quot;,             &amp;quot;comment_id&amp;quot;: &amp;quot;13916835205520558231&amp;quot;,             &amp;quot;head_url&amp;quot;: &amp;quot;http://wx.qlogo.cn/finderhead/ver_1/Ph4jmF9fEWjHlltmfZMDZ97z5pzomurA7ROlIxeAt6ArXsfIUaORRTcOQqW7WW6IIPWDic2C2uFZkib71N1NY0TwToVibBL68rTafQhFKlGfPY/132&amp;quot;,             &amp;quot;createtime&amp;quot;: &amp;quot;2022-07-28 21:47:17&amp;quot;,             &amp;quot;like_count&amp;quot;: &amp;quot;0&amp;quot;,             &amp;quot;comment_count&amp;quot;: &amp;quot;0&amp;quot;         },         {             &amp;quot;username&amp;quot;: &amp;quot;v5_020b0a166104010000000000be902914061db8000000b1afa7d8728e3dd43ef4317a780e33c23b7787285660874e51d150fc8c861f40e961c8ee551be9d7a8fceef1686e5ddf06099d102085ba11c336d9a10ca3d30cb79d05889f80034c2da6ccd247@stranger&amp;quot;,             &amp;quot;nickname&amp;quot;: &amp;quot;A000叫我靓仔&amp;quot;,             &amp;quot;content&amp;quot;: &amp;quot;这女人不是好人,危害国家利益&amp;quot;,             &amp;quot;comment_id&amp;quot;: &amp;quot;13916824733697050687&amp;quot;,             &amp;quot;head_url&amp;quot;: &amp;quot;https://wx.qlogo.cn/mmhead/ver_1/7L8S00RLNdKGhWPibF4Bh828YVMuQJhmA45ibYA9icAiaD7t2xvPqoJRicuQy1Kr8fIPQ4715bwxLFeUH1saGGPPchwsYaEdC13Q99Ms9icgPbkF8/132&amp;quot;,             &amp;quot;createtime&amp;quot;: &amp;quot;2022-07-28 21:26:29&amp;quot;,             &amp;quot;like_count&amp;quot;: &amp;quot;0&amp;quot;,             &amp;quot;comment_count&amp;quot;: &amp;quot;0&amp;quot;         },         {             &amp;quot;username&amp;quot;: &amp;quot;v2_060000231003b20faec8c7e1811ec7d7ca00e836b077f22283c33058115f6f1b6ca36a608b18@finder&amp;quot;,             &amp;quot;nickname&amp;quot;: &amp;quot;随遇而安5976&amp;quot;,             &amp;quot;content&amp;quot;: &amp;quot;呵&amp;quot;,             &amp;quot;comment_id&amp;quot;: &amp;quot;13916818841603475531&amp;quot;,             &amp;quot;head_url&amp;quot;: &amp;quot;http://wx.qlogo.cn/finderhead/ver_1/4KliaQLXQxlPoEib7TJRY4GyxRArYc2EKlThRvtICYVemTUBCENg9FvNG6MHyQWLZ0wfjic0na22ZvAHXSia0Brerw/132&amp;quot;,             &amp;quot;createtime&amp;quot;: &amp;quot;2022-07-28 21:14:46&amp;quot;,             &amp;quot;like_count&amp;quot;: &amp;quot;0&amp;quot;,             &amp;quot;comment_count&amp;quot;: &amp;quot;0&amp;quot;         },         {             &amp;quot;username&amp;quot;: &amp;quot;v5_020b0a166104010000000000ea180b51c5b141000000b1afa7d8728e3dd43ef4317a780e33c23b7787285660874e51d150fc8c81a212544dd6f4003349582be6ac56144c40b7f1ca09f49cf8601edc111ca16db3dbd294113611bcb1e9e61180860c80@stranger&amp;quot;,             &amp;quot;nickname&amp;quot;: &amp;quot;臧鑫怡爸爸&amp;quot;,             &amp;quot;content&amp;quot;: &amp;quot;一看女人就不是好人&amp;quot;,             &amp;quot;comment_id&amp;quot;: &amp;quot;13916811774733781385&amp;quot;,             &amp;quot;head_url&amp;quot;: &amp;quot;https://wx.qlogo.cn/mmhead/ver_1/PYicmtVdTzrVicH30TJ4X1pRuVmpkMkNqMoQwG7DSmIcfm7Jw6PBsiameBZtlzGzibCQyBKMiaCs6Dva99oqEmM7ub8CFT9mel5nzjjlYCFG5Lps/132&amp;quot;,             &amp;quot;createtime&amp;quot;: &amp;quot;2022-07-28 21:00:44&amp;quot;,             &amp;quot;like_count&amp;quot;: &amp;quot;0&amp;quot;,             &amp;quot;comment_count&amp;quot;: &amp;quot;0&amp;quot;         },         {             &amp;quot;username&amp;quot;: &amp;quot;v5_020b0a16610401000000000042150e2d4259f1000000b1afa7d8728e3dd43ef4317a780e33c23b7787285660874e51d150fc8cad5a5ebf766c5c32b4da812785e4e0d7531dcff5955f3aaf2fe7aac5f9420ac0ceed767be6005154fbc48c7c24cf8133@stranger&amp;quot;,             &amp;quot;nickname&amp;quot;: &amp;quot;阳阳  15029734194&amp;quot;,             &amp;quot;content&amp;quot;: &amp;quot;[强]&amp;quot;,             &amp;quot;comment_id&amp;quot;: &amp;quot;13916719636999182685&amp;quot;,             &amp;quot;head_url&amp;quot;: &amp;quot;https://wx.qlogo.cn/mmhead/ver_1/ReklNCuybRtJ4RT2G97mtF7rWXS83HA3yViahOqjDVgI9IZJ9CsFHq8XHbuVazgfpk1lxZOJcAIITR90FLnxY0EIc2cC1lum1zWwRN73ZrIU/132&amp;quot;,             &amp;quot;createtime&amp;quot;: &amp;quot;2022-07-28 17:57:40&amp;quot;,             &amp;quot;like_count&amp;quot;: &amp;quot;0&amp;quot;,             &amp;quot;comment_count&amp;quot;: &amp;quot;0&amp;quot;         }     ] }</code></pre> <h5>返回参数说明</h5> <table> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">参数名</th> <th style="text-align: left;">类型</th> <th>说明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">...</td> <td style="text-align: left;">string</td> <td>...</td> </tr> </tbody> </table> <h5>备注</h5> <ul> <li>更多返回错误代码请看首页的错误代码描述</li> </ul>

页面列表

ITEM_HTML