android智能终端SDK

移动支付产品接入文档


热敏打印源码(支持多国语言)

<p><strong>测试程序以及源码下载链接:</strong> <a href="http://www.szzkc.com/down_data_detail_296.html">http://www.szzkc.com/down_data_detail_296.html</a></p> <p><strong>Eclipse源码:</strong><a href="http://www.szzkc.com/down_data_list_299.html">http://www.szzkc.com/down_data_list_299.html</a></p> <p><strong>打印机支持UTF-8编码打印,需要打印的文本内容通过UTF-8编码后发送给打印机,发送前请先设置打印机编码格式为UTF-8 </strong></p> <pre><code class="language-java">edittext_print = (EditText) findViewById(R.id.edittext_print); edittext_print.setText(&amp;quot;A a B b C c D d E e F f G g H h I i J j\n&amp;quot; + &amp;quot;K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t\n&amp;quot; + &amp;quot;U u V v W w X x Y y Z z\n&amp;quot; + &amp;quot;Æ æ Ø ø Å å\n&amp;quot; + &amp;quot;丹麦语 \nľščťžýáíéúäôň\n&amp;quot; + &amp;quot;ĽŠČŤŽÝÁÍÉÍŇ&amp;quot; + &amp;quot;\n阿拉伯语 \n&amp;quot; + &amp;quot;نائب وزير الخارجية الروسي: الولايات المتحدة تختلق ذرائع لفرض عقوبات على موسكو&amp;quot; + &amp;quot;ترامب يعلن اعتزام بلاده الانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية مع روسيا&amp;quot; + &amp;quot;\r\n越南语 Vietnamese\ntên bạn là gì&amp;quot; + &amp;quot;\r\n泰语 Thai\n คุณชื่ออะไร&amp;quot; + &amp;quot;\r\n蒙古语 Mongolia Таны нэр хэн бэ&amp;quot; + &amp;quot;\r\n韩语 Korean 나는 한국인이다.&amp;quot; + &amp;quot;\r\n希伯来语 Hebrew מה שמך&amp;quot; + &amp;quot;\r\n俄语 Russian как твое имя&amp;quot; + &amp;quot;\r\n印度语 Hindu तुम्हारा नाम क्या है&amp;quot; + &amp;quot;\r\n土耳其语 Turkish merhaba, Çin'e hoşgeldin, nasılsın?&amp;quot; + &amp;quot;\r\n波斯语 Persian سلام سلام به چین خوش آمدید&amp;quot; + &amp;quot;\r\n罗马尼亚 Romanian Bună ziua, bun venit în China, ce mai faci&amp;quot; + &amp;quot;\r\n希腊 Greek γεια σας, καλωσορίστε στην Κίνα, πώς είσαι;&amp;quot; + &amp;quot;\r\n日语 Japanese こんにちは、中国へようこそ。元気?&amp;quot; + &amp;quot;\r\n西班牙语 Spanish ¿Cómo está usted?&amp;quot; + &amp;quot;\r\n捷克语Czech ahoj, vítám vás v Číně, jak se máš?&amp;quot; + &amp;quot;\r\n葡萄牙语 Português Que horas são?&amp;quot; + &amp;quot;\r\n意大利语 Italian come ti chiami&amp;quot; + &amp;quot;\r\n法语 Français Je suis désolé(e).\n&amp;quot;); Button button_print = (Button) findViewById(R.id.button_print); button_print.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View view) { String str = edittext_print.getText().toString() + &amp;quot;\n\n\n&amp;quot;; String utf8Str = &amp;quot;UTF8编码打印:ćžđšđćžčćccc \n&amp;quot; + str; byte[] btUTF8 = new byte[0]; try { btUTF8 = utf8Str.getBytes(&amp;quot;UTF-8&amp;quot;); //modify printer encoding to utf-8 mIzkcService.sendRAWData(&amp;quot;print&amp;quot;, new byte[]{0x1C, 0x43, (byte) 0xFF}); //must sleep,wait setting and save success SystemClock.sleep(100); mIzkcService.sendRAWData(&amp;quot;print&amp;quot;, btUTF8); } catch (UnsupportedEncodingException e) { e.printStackTrace(); } catch (RemoteException e) { e.printStackTrace(); } } });</code></pre> <p>.</p>

页面列表

ITEM_HTML